ผู้ส่งบทความ1 นางสาววารุณี  จุฑาจินดาเขต
นางสาววารุณี  จุฑาจินดาเขต
หน่วยงาน ผู้เกษียณอายุรายการ
วัน/เดือน/ปี วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2553
เวลา 16:04:27 น.
หัวข้อบทความ นักเดินทาง ตะเกียง กับ แสงจันทร์
บทความ วันนี้ขอนำบทความดี ดี เป็นคติเตือนใจต่อมวลมนุษย์ที่ไม่หยุดนิ่ง.....................
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 102676-a-16102553112854-traval- moon.doc 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]