ผู้ส่งบทความ1 นางสาววารุณี  จุฑาจินดาเขต
นางสาววารุณี  จุฑาจินดาเขต
หน่วยงาน ผู้เกษียณอายุรายการ
วัน/เดือน/ปี วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2553
เวลา 16:02:15 น.
หัวข้อบทความ 10 เหตุการณ์ประหลาดจากภาวะโลกร้อน
บทความ ขอฝากบทความที่น่าสนใจกับเหตุการณ์ภาวะโลกร้อน
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 102676-a-16102553160412-ten surprise for hot earth sanook.com.doc 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]