ผู้ส่งบทความ1   
  
หน่วยงาน ไม่สามารถระบุได้
วัน/เดือน/ปี วันพุธที่ 30 มีนาคม 2554
เวลา 14:37:09 น.
หัวข้อบทความ การถ่ายภาพเบื้องต้น
บทความ เป็นการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพ แสง หลักการจัดวาง องค์ประกอบ ความรู้เรื่องกล้อง
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล ed54007-a-3032554143801-basic of photo1.pdf 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]