ผู้ส่งบทความ1   
  
หน่วยงาน ไม่สามารถระบุได้
วัน/เดือน/ปี วันอังคารที่ 12 เมษายน 2554
เวลา 15:39:35 น.
หัวข้อบทความ การถ่ายภาพเบื้องต้น ภาค3
บทความ จะเป็นบทความที่นำเสนอเกี่ยวกับแสง อุณหภูมิแสงที่ทำให้ภาพออกมาสวยงาม
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล ed54007-a-1242554154103-basic of photo3.pdf 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]