ผู้ส่งบทความ1 นางสาววารุณี  จุฑาจินดาเขต
นางสาววารุณี  จุฑาจินดาเขต
หน่วยงาน ผู้เกษียณอายุรายการ
วัน/เดือน/ปี วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555
เวลา 15:18:20 น.
หัวข้อบทความ รูปภาพแห่งความทรงจำ
บทความ ขอมอบสิ่ง ดี ดี ในวันนี้แด่ปวงชนชาวมข.ทุกท่าน เป็นภาพที่ระลึกของพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว
ที่เก็บไว้ ณ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 102676-a-1662555152135-kku photo satit school.docx 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]