ผู้ส่งบทความ1 อาจารย์รัชพล  รอดชมภู
อาจารย์รัชพล  รอดชมภู
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
วัน/เดือน/ปี วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2555
เวลา 08:15:41 น.
หัวข้อบทความ .....มาชม E-Book สวยๆ กัน.....
บทความ คลิกชมหนังสือที่นี่ได้เลย


มาใหม่>>>
เล่าแล้วอิ่ม..อ่านแล้วอุ่น..คลิกอ่านตรงนี้

เสียงอ่านหนังสือ ๗ วิธีตายอย่างสบายใจ..คลิกอ่านตรงนี้

คลิกขวาเลือก Open in New Tab ชม..คิดบวก ชีวิตบวก

คลิกดาวน์โหลดหนังสือที่นี่ได้เลย

คลิกดูของฝากจากวัดธรรมอุทยาน เชิญชวนท่านแวะไปสวดที่หน้าพระหลวงพ่อใหญ่

เสียดายถ้าไม่คลิกตรงนี้

พระบรมราโชวาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชมหาราช

" คนดี "

ในบ้านเมืองนั้น? มีทั้งคนดีและคนไม่ดี
ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด
การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย
จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี
หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดี? ได้ปกครองบ้านเมือง
และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 109798-a-3082555101421-A2.jpg 
109798-a-1592555133222-belive-or- not.pdf 
109798-a-27102555085222-ForEveryone.pdf 
109798-a-2112555071848-positive thinking.pps 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]