ผู้ส่งบทความ1 นางสาววารุณี  จุฑาจินดาเขต
นางสาววารุณี  จุฑาจินดาเขต
หน่วยงาน ผู้เกษียณอายุรายการ
วัน/เดือน/ปี วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555
เวลา 18:05:53 น.
หัวข้อบทความ ขอเรียนเชิญผุ้รักสุขภาพทีมีเกณฑ์อายุ 50 ปีขึ้นไปของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมโครงการสุขภาพดีของผู้สูงอายุในมหาวิทยาล้ยขอนแก่น
บทความ เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย : รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิศาล ไม้เรียง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทัมแพทย์ของภาควิชาอายุศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ได้จัดโครงการวิจัย : โครงการสุขภาพดีของผู้สูงอายุในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินสภาวะสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นและญาติของบุคลากรที่อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป หากท่านใดสนใจจะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อโดยตรงที่ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โทร. 0-4336-3664 หรือ 0-4336-3746
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ใด และสามารถเบิกจ่ายโดยใช้สิทธิ์บัตรจ่ายตรง)
หมายเหตุ : ท่านใดที่ต้องการให้คุณพ่อ คุณแม่เข้าร่วมโครงการ ถึงบแม้อายุไม้ถึง 50 ปี ขึ้นไป สามารถเข้าร่วมโครงการได้ หากสนใจ ติดต่อ
ตามหมายเลขข้างต้น
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล  
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]