ผู้ส่งบทความ1 นางสาววารุณี  จุฑาจินดาเขต
นางสาววารุณี  จุฑาจินดาเขต
หน่วยงาน ผู้เกษียณอายุรายการ
วัน/เดือน/ปี วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2555
เวลา 14:14:44 น.
หัวข้อบทความ คำพรและรูปภาพวันปีใหม่ 2556
บทความ ปีใหม่ 2556 ขอให้ทุก ๆ ท่านจงมีพลานามัยแข็งแรง สู้ สู้และยิ้มจากใจ............
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 102676-a-30122555172146-happy newyear 2013 send.docx 
102676-a-31122555141647-picture new year 2013.docx 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]