ผู้ส่งบทความ1 นางสาวจรัสศรี  จุฑาจินดาเขต
นางสาวจรัสศรี  จุฑาจินดาเขต
หน่วยงาน ผู้เกษียณอายุรายการ
วัน/เดือน/ปี วันอังคารที่ 15 มกราคม 2556
เวลา 19:04:25 น.
หัวข้อบทความ เรียนรู้คุณภาพคนจากภาพยนต์ โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
บทความ ภาพยนตร์เอ็นเอ็ชเคด็อคคูเมนทารี่เรื่อง Decontamination ซึ่งดูได้ ที่ http://www.youtube.com/watch?v=or_rksDBssw เป็นเครื่องโฆษณาคุณภาพของคนญี่ปุ่นในสายตาของผม ปัญหาที่เกิดจากโรงไฟฟ้าปรมาณูฟูกูชิมาระเบิด ปล่อยกัมมันตรังสีออกไปปนเปื้อนพื้นที่โดยรอบ นำไปสู่ขั้นตอนการขจัดสิ่งปนเปื้อน ทั้งที่ทำโดยทางการและโดยชุมชนและโดยแต่ละบ้าน

ดูภาพยนตร์นี้แล้วจะเห็นวิธีการดำเนินการอย่างเป็นระบบต่อเนื่องอดทนและใช้ความรู้ เราจะได้ยินคำพูดและการกระทำที่แสดงความรับผิดชอบห่วงใยคนรุ่นต่อไปของเขา จะได้ยินวิธีทำงานที่ทำไปสร้างความรู้ไป ความรู้เกี่ยวกับการขจัดกัมมันตรังสีปนเปื้อนว่าอยู่ที่ไหนบ้างมาจากไหนดูได้ในภาพยนตร์ มีรายละเอียดที่เป็นความรู้ใหม่มากมาย
เราจะได้เห็นว่าชาวบ้านญี่ปุ่นปลูกต้นสนสำหรับกันลม ต้นสนสูงใหญ่กลายเป็นแหล่งเก็บและปล่อยกัมมันตรังสี เขาจึงต้องโค่นเพื่อลดสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อม เพื่อปกป้องเด็กจากอันตราย เป้าหมายที่ชัดเจนของเขาคือปกป้องเด็ก เพราะเด็กกำลังเติบโตได้รับอันตรายง่ายกว่า
เราจะได้เห็นวิธีลงมือขจัดแหล่งกัมมันตรังสีที่สนามหญ้า บนหลังคา ต้องมีการขนเอาหน้าดินที่มีสารกัมมันรังสีไปทิ้ง โดยกำหนดที่รวมขยะกัมมันตรังสี ซึ่งก็เป็นปัญหามาก เพราะหาสถานที่ไม่ได้ ไม่มีชุมชนไหนอยากให้มาอยู่ใกล้ตัว
ผมดูภาพยนตร์นี้แล้วบอกตัวเองว่า เรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคือคุณภาพของคนญี่ปุ่น มองว่าเป็นภาพยนตร์โฆษณาคนญี่ปุ่นได้
เราเคยพูดชื่นชมความมีวินัยและอดทนของคนญี่ปุ่นหลังเกิดสึนามิใหม่ๆ ที่ยืนเข้าแถวรับอาหารและของบริจาคอย่างมีระเบียบไม่แย่งชิงกัน
แต่ในภาพยนตร์นี้แสดงคุณภาพคนที่ลึกกว่านั้น และผมเชื่อว่าคุณภาพนั้นมาจากการศึกษาที่จัดอย่างถูกต้อง
ผมอยากเห็นการศึกษาไทยสร้างคนไทยในอนาคตที่มีคุณภาพเช่นนี้ และอยากให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นวัสดุที่ใช้สำหรับผลิตครูไทย ให้นศ. ครูดูและช่วยกันทำความเข้าใจว่าคุณภาพคนที่สะท้อนออกมาในภาพยนตร์เรื่องนี้คืออะไรบ้าง และจะปลูกฝังพัฒนาแก่คนไทยรุ่นใหม่ได้อย่างไร กระบวนการเรียนรู้แบบไหนที่จะเอื้อให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะเหล่านี้ในบริบทของสังคมไทย
บทความจาก http://www.gotoknow.org/posts/515952
ชีวิตที่พอเพียง :1726a. เรียนรู้คุณภาพคน
จากภาพยนต์ (Fukushima NHK Documentary: Decontamination: Losing the Sheltering Trees)
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล  
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]