ผู้ส่งบทความ1 อาจารย์รัชพล  รอดชมภู
อาจารย์รัชพล  รอดชมภู
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
วัน/เดือน/ปี วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2556
เวลา 09:02:29 น.
หัวข้อบทความ ...ปรับลดชั่วโมงเรียนประถม-มัธยมเน้นความรู้นอกห้อง...
บทความ คลิกที่นี่ได้เลยดูข่าวของ สพฐ.ปรับลดชั่วโมงเรียนประถม-มัธยมเน้นความรู้นอกห้อง
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 109798-a-732556085736-hot_news.pdf 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]