ผู้ส่งบทความ1 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
วัน/เดือน/ปี วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557
เวลา 16:14:34 น.
หัวข้อบทความ The development of constructivist learning environments model enhancing cognitive flexibility for higher education
บทความ
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 102273-a-4122557161523-EJSS_26_3_11.rar 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]