ผู้ส่งบทความ1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ  ชูสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ  ชูสอน
หน่วยงาน ผู้เกษียณอายุรายการ
วัน/เดือน/ปี วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559
เวลา 05:34:14 น.
หัวข้อบทความ จำปา สรรพคุณและประโยชน์ของจำปา 42 ข้อ ควรปลูกไว้และอนุรักษ์
บทความ ประโยชน์ของดอกจำปา ดอกใช้ในการแต่งกลิ่นอาหาร
ประโยชน์ของจำปา นิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ ให้ความหอมและความสวยงาม และยังเป็นต้นไม้ให้ร่มเงาในสนามได้ดีมากชนิดหนึ่งอีกด้วย
น้ำมันจากดอกจำปา สามารถนำมาใช้แต่งกลิ่นเครื่องสำอางได้
ไม้จากต้นจำปามีสีเหลืองถึงสีน้ำตาลอ่อน มีความเหนียว เป็นมัน ทนปลวกได้ดี เลื่อยไสตกแต่งได้ง่าย จึงนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เช่น การสร้างบ้านเรือน ต่อเรือ ใช้ทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ ทำเครื่องมือ เครื่องกลึง หีบใส่ของ เครื่องแกะสลักต่าง ๆ รวมไปถึงของเล่นเด็ก ฯลฯ http://frynn.com/%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2/
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 101304-a-2482559053959-99664.jpg 
101304-a-2482559053959-จำปา ดอก.jpg 
101304-a-2482559053959-ผลจำปา.jpg 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 9 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]