ผู้ส่งบทความ1 อาจารย์รัชพล  รอดชมภู
อาจารย์รัชพล  รอดชมภู
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
วัน/เดือน/ปี วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 01:34:46 น.
หัวข้อบทความ ศิลปะปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียนประถมอย่างไร
บทความ ศิลปะปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียนประถมอย่างไร

นักเรียนประถมที่เรียนศิลปะจะมีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นอิสระและใจกว้าง จะกลายเป็นคนช่างสังเกต วิเคราะห์เป็น สามารถที่จะเข้าใจและอธิบายสิ่งต่างๆ ได้ดี สามารถเรียนรู้ในการแสดงออกทางความรู้สึก ทั้งพูดออกมา หรือผ่านงานศิลปะด้านอื่นๆ ฝึกฝนการแก้ไขปัญหา ซึ่งศิลปะในที่นี้หมายรวมถึง ดนตรี การเต้น และการแสดงละคร การเรียนศิลปะจะเปิดโลกกว้างให้กับนักเรียนประถมเรียนรู้ว่าคำตอบไม่ได้มีแค่อย่างเดียว เป็นการเปิดมุมมองให้คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นอิสระ ถ้าได้เรียนรู้ศิลปะในโรงเรียน จะสนุกกับการเรียนเพิ่มขึ้น ข้อดีอีกอย่างของการเรียนศิลปะคือนักเรียนประถมจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีทั้งต่อนักเรียนประถมด้วยกันและผู้ใหญ่

ศิลปะ ไม่ได้สอนแค่ศิลปะ แต่ยังสอนถึงวัฒนธรรมต่างๆ จากทั่วโลก เด็กๆ ที่ได้ฝึกฝนด้านศิลปะ จะได้เรียนรู้มากกว่าศิลปะ ทั้งเรื่องร่างกายและอารมณ์ ศิลปะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง เพราะว่าเด็กๆ จะภาคภูมิใจในผลงานผ่านจิตนาการของตัวเอง ศิลปะสร้างสังคม เด็กๆ ที่มีความหลากหลายที่มีความชอบศิลปะ จะมารวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

เห็นข้อดีของการเรียนศิลปะอย่างนี้แล้ว พ่อแม่ที่อยากให้ลูกได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ก็ต้องลองเอาเคล็ดลับที่มาทำให้เด็กๆ คุ้นเคยกับศิลปะให้มากขึ้นด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้ ทำให้ลูกเข้าถึงศิลปะได้ง่ายๆ ด้วยการเตรียม กระดาษ ปากกา สีต่างๆ ไว้ใกล้มือ ชื่นชมงานศิลปะของลูก ด้วยการแขวนรูปวาดฝีมือลูกไว้บนผนัง ลูกจะได้ภาคภูมิใจ และรู้สึกว่าผลงานของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพ่อแม่ ให้ลูกอ่านหนังสือเกี่ยวกับศิลปะ เลือกหนังสือศิลปะดีๆ มาไว้ติดบ้าน ให้ลูกได้ลองศึกษาเกี่ยวกับศิลปะ พาลูกไปเรียนรู้ศิลปะนอกสถานที่ เช่น เดินดูพิพิธภัณฑ์ ไปดูคอนเสิร์ต หรือดูละครในโรงละคร ระหว่างทางก็พูดคุยเพื่อเสริมสร้างจินตนาการลูกไปเรื่อยๆ เพราะศิลปะอยู่รอบตัวเรา สามารถเรียนรู้ศิลปะได้ในทุกๆ ที่ สนุกกับศิลปะในบ้าน ลองทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปะไปกับลูก นอกจากจะได้เรียนรู้ศิลปะไปพร้อมๆ กัน ยังเสริมความสัมพันธ์ของครอบครัวได้อย่างดี ถ้าลูกแสดงออกถึงความสนใจด้านไหน พ่อแม่ต้องผลักดันและสนับสนุนลูกด้านนั้นๆ ผลักดันให้ทางโรงเรียน เปิดกว้างเกี่ยวกับศิลปะแขนงต่างๆ ให้ลูกมีทางเลือก ได้เรียนรู้ศิลปะด้านที่ลูกสนใจเพราะการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน ช่วยพัฒนาความสามารถของลูกได้ อย่าละเลยที่จะให้ลูกเรียนรู้ศิลปะ

(ประสบการณ์จากการนำนักเรียนไปวาดรูปที่วัดไชยศรี ขอนแก่น และไป Art Camp ที่น้ำหนาว)

อ.รัชพล รอดชมภู

 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 109798-a-722562013640-art-camp.pdf 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 4 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]