ผู้ส่งบทความ1 อาจารย์วุฒิชัย  ไพคำนาม
อาจารย์วุฒิชัย  ไพคำนาม
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
วัน/เดือน/ปี วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2550
เวลา 10:47:58 น.
หัวข้อบทความ วิธีง่าย ๆ ในการจัดการกับ Virus
บทความ Virus ในตระกูล Hacked by Godzilla
หรืออาจจะพบในชื่ออื่น เช่น VBS.Solow
ลองโปรแกรมนี้ครับ
download แล้วทำตามขั้นตอน ดังนี้
1 Unzip
2 run KillGodzilla
โปรแกรมจะแก้ไขค่าของ Registry หลายๆ ตัวที่ "พวกกลายพันธ์" มันเล่นงานไว้ด้วยครับ

 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 108932-a-1332550104654-KillGodzilla4.zip 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]