ผู้ส่งบทความ1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกอบ  กระแสโสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกอบ  กระแสโสม
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
วัน/เดือน/ปี วันพุธที่ 21 มีนาคม 2550
เวลา 05:14:19 น.
หัวข้อบทความ ฟุตบอลกับเสี้ยววินาที
บทความ ฟุตบอลกับเสี้ยววินาที
ความสมดุลย์และชัยชนะ
โดย ผศ.ประกอบ กระแสโสม*
นี่คือปรากฏการณ์ใหม่สำหรับแนวคิดและการปฏิบัติเพื่อกลับไปสู่คำว่า ?ชัยชนะ? มันมิใช่มาเพื่อหาประสบการณ์ แต่มาเพื่อนำชัยชนะ เกียรติและศักดิ์ศรีเครดิต คือตัวการันต์ตีจากผลสัมฤทธิ์ที่ออกมา มิใช่เกิดจากกระบวนการตั้งแต่ต้นจนแข่งขัน แต่ผลที่ออกมาต่างหากที่บอกว่า คุณคือผู้ชนะแล้วคำว่าชัยชนะมันมาได้อย่างไร ต่างคิดต่างทำต่างวางแผน ต่างฝึกซ้อม สุดท้าย จบอย่างไง เป็นอย่างไร มิเห็นมีใครบอกว่า เออนั้นดีแล้วมันคือประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องนำกลับไปแล้วก้าวมาพัฒนาประสบการณ์นั้นให้ประสบผลในคราวต่อไป ป่าวครับสถานการณ์ในวันข้างหน้าเปลี่ยนไปแน่นอน แล้วประสบการณ์เก่าของปีที่ผ่านมาจะช่วยได้อย่างไรชัยชนะของเราวันนี้มิใช่ตลอดไป สิ่งที่ทำมาทั้งปีไม่ช่วยให้ปีต่อไปมีเช่นวันนี้ ทีมงานฟุตบอลของสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นถือว่านี่คือปรัชญาแนวคิดที่เป็นจริง ปัญหาอยู่ทีว่า คุณจะกลับมาสู่ชัยชนะในเกมได้อย่างไร อย่ามองที่โชคหรือวาสนา สิ่งที่เด็กๆเผชิญอยู่ในสนามมันคือ ?เกม? องค์ประกอบพื้นฐานที่จำเป็นและถือว่าสำคัญเพื่อนำมาสู่เสี้ยวแห่งชัยชนะก็คือ ความสมดุลย์ ความสมดุลย์อันเกิดจากความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติจริงในสนาม และมิใช่ความบังเอิญที่คู่แข่งขันไม่พร้อม ทำอย่างไรจะอยู่ในเกม ทำอย่างไรจะสนุกกับเกม ทำอย่างไรเกมนี้จึงจะก่อประโยชน์สูงสุดและนำมาแห่งเสี้ยววินาทีของชัยชนะ มีอยู่หลายครั้งที่เกมในสนามไม่สามารถควบคุมได้ เหตุเพราะหลายปัจจัยมากระทบ ทั้งสิ่งแวดล้อมในสนามเอง นอกสนามและหรือผู้ควบคุมการเล่น(กรรมการ)เกิดความผิดพลาดบ่อยครั้งสิ่งเหล่านี้มันคือส่วนหนึ่งของเกม มิใช่ปัจจัยที่จะส่งผลต่อความพ่ายแพ้ของทีม อย่าโทษสิ่งเหล่านี้ การสร้างความสมดุลย์ในทุกส่วนจึงถือว่าจำเป็นและสำคัญ

ความสมดุลย์ในเกมฟุตบอล จึงเป็นสิ่งเล็กที่ยิ่งใหญ่ที่ผู้เล่นต้องให้ความสำคัญ ผู้ฝึกสอนจะพูดเสมอเพื่อทบทวนคำว่า ?ความสมดุลย์ในการเล่น? หรือ ?เชพ? ในการรุกและการรับ และผู้เล่นปฏิบัติจนเป็นนิสสัย ความสมดุลย์ในการรุก ขยายออกให้เต็มพื้นที่ กว้าง มุมการส่ง มุมการรับ การประคอง การสนับสนุน ความสมดุลย์ในการรับ บีบให้แคบ บีบให้ออกทางด้านข้าง เข้ากดดัน แย่งบอล ทำลายจังหวะ เสียการครอบครองบอลและบอลเป็นของเรา แต่มิใช่จะประสบผลสำเร็จทุกครั้ง ปัจจัยและอุปสรรคมีมากมายในสนาม แต่คุ้มค่ามหาศาลถ้าทุกคนเล่นและรักษาเสี้ยวแห่งความสมดุลย์นี้จนครบและหมดเวลาของการแข่งขัน เสี้ยววินาทีแห่งชัยชนะก็น่าจะตกมาสู่ทีมของเราอย่างแน่นอน
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล  
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]