ผู้ส่งบทความ1 อาจารย์วุฒิชัย  ไพคำนาม
อาจารย์วุฒิชัย  ไพคำนาม
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
วัน/เดือน/ปี วันพุธที่ 4 เมษายน 2550
เวลา 10:11:49 น.
หัวข้อบทความ โปรแกรม กำจัด Virus หลาย ๆ ตัว
บทความ ในช่วงนี้ Virus หลาย ๆ ตัว กำลังระบาดหนัก โดยเฉพาะ ผ่านทาง autorun
ผมขอแนะนำ ให้เข้าไปดูที่ http://www.trackerx90.th.gs/ เขามีโปรแกรม
หลายตัวที่ช่วยแก้ไขการแพร่ระบาดและกำจัด Virus ได้
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล  
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]