ผู้ส่งบทความ1   
  
หน่วยงาน ไม่สามารถระบุได้
วัน/เดือน/ปี วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2550
เวลา 13:58:04 น.
หัวข้อบทความ สิ่งดีๆที่ได้พบเห็นในศรีลังกา
บทความ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (Democratic Socialist Republic of Sri Lanka) เป็นเกาะในมหาสมุทรอินเดีย อยู่ทางตอนใต้ของอินเดียประมาณ 80 กิโลเมตร โดยมี Gulf of Mannar และ ช่องแคบ Palk คั่นกลาง มีประชากรกว่า 19 ล้านคน ประกอบด้วย หลายเชื้อชาติ ที่สำคัญมี 4 เชื้อชาติ ได้แก่ สิงหล 74 % ทมิฬศรีลังกา 12.6 % ทมิฬอินเดีย 5.5 % แขกมัวร์ 7.1 % ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 69.3 % ฮินดู 15.5% อิสลาม 7.6 % คริสต์ 7.5 %
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 107834-a-1152550135908-Picture 264.jpg 
107834-a-1152550135908-Picture 634.jpg 
107834-a-1152550135908-Picture 462.jpg 
107834-a-1152550135908-Picture 768.jpg 
107834-a-1152550135908-sidata.doc 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]