ผู้ส่งบทความ1 รองศาสตราจารย์ลัดดา  ศิลาน้อย
รองศาสตราจารย์ลัดดา  ศิลาน้อย
หน่วยงาน ผู้เกษียณอายุรายการ
วัน/เดือน/ปี วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2550
เวลา 20:11:05 น.
หัวข้อบทความ ความประทับใจในการศึกษาของโรงเรียนสาธิตที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น
บทความ การเรียนการสอนของประเทศญี่ปุ่นนั้นทุกคนคงคาดการณ์ว่าต้องไฮเทคทันสมัยเทคโนโลยี่ต้องล้ำหน้า ใครที่เคยไปดูงานในโรงเรียนนานาชาติจะเห้นการศึกษานั้นทันสมัยต่างก็ตาดการณ์ว่าไปดูการศึกษาที่ญี่ปุ่นคงไม่ต่างหรืออาจโดเด่นกว่าแน่ๆ แต่เมื่อไปสังเกตการสอนและศึกษาสภาพแวดล้อมทำให้ได้ข้อคิดที่เกิดความประทับใจมากๆนั่นคือไม่ปรากฎเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียนนอกจากห้องเรียนรวม มีเพียงชลอค์หลากสี กระดานแม่เหล็กหรือสื่อประกอบการสอนต่ละรายวิชา สิ่งตกแต่งในห้องเป้นสิ่งที่คัดสรรแล้วว่ามีความหมายสอดคล้องกับสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ การสอนในชั้นเรียนนั้นการเตรียมตัวของครูหนักหนาสาหัสนักกว่จะสอนแต่ละชั่วโมง เวลาแต่ละนาทีของครูมีค่าในการเตรียมการสอนการพัฒนาตัวเอง การเรียนการสอนที่นักเรียนตื่นตัวทางสมองตลอดต้องใช้สมองหนักหน่วงในการคิดวิเคราะห์ในทุกวิชากิจกรรมบางอย่างคิดไม่ถึงว่าครูสามารถคิดได้อย่างไร ถ้าวิเคราะห์แล้วสิ่งสำคัญสำหรับการเรียนการสอนของเขาคือเด็กต้องใช้การคิดในทุกสถานกรณ์ เด็กจะไม่ว่างเล่นหรือคุยในชั่วโมงทุกนาทีเด้กต้องมีกิจกรรมที่เน้นการคิดสมำเสมอคำตอบของเด็กไม่มีผลต่อเด็กถ้าผิดเพราะจะได้รับการแก้ไขจนถูกต้องจากตัวเด็กเองด้วยการเสริมแรงของครุทางบวก ไม่แปลกใจเลยที่คนญี่ปุ่นช่างคิดประดิษฐ์มีอะไรที่สร้างสรรค์ให้แก่โลกอย่างมากมาย
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล  
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]