ผู้ส่งบทความ1 อาจารย์ ดร.ธนากร  ศรีชาพันธุ์
อาจารย์ ดร.ธนากร  ศรีชาพันธุ์
หน่วยงาน สาขาวิชาพลศึกษา
วัน/เดือน/ปี วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2550
เวลา 00:42:09 น.
หัวข้อบทความ ธรรมปรียบเทียบมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
บทความ
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 108565-a-2252550004405-ธรรมเปรียบเทียบ มนุษย์ VS คอมพิวเตอร์.mht 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]