ผู้ส่งบทความ1 อาจารย์ภัทรพงษ์  วงษ์วิจิตรานนท์
อาจารย์ภัทรพงษ์  วงษ์วิจิตรานนท์
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
วัน/เดือน/ปี วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2550
เวลา 15:16:30 น.
หัวข้อบทความ สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน
บทความ สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 112247-a-2462550151714-Buddha.doc 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]