ผู้ส่งบทความ1   
  
หน่วยงาน ไม่สามารถระบุได้
วัน/เดือน/ปี วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2550
เวลา 09:50:59 น.
หัวข้อบทความ รีโมทห้องเรียนหาย !!!!
บทความ อาจารย์ และบุคลากร ท่านใดพบเห็น รีโมทโปรเจเตอร์ดังภาพ เนื่องจากเกิดความยากลำบากในการใช้อุปกรณ์โปรเจคเตอร์ของห้องเรียนรวม ขอความกรุณาส่งคืนหรือติดต่อที่ฝ่ายไอที ด้วย ขอบคุณครับ
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 111039-a-2562550095542-remote1.jpg 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]