ผู้ส่งบทความ1 อาจารย์สุธรรมมา  ตินตะรสาละ ณ ราชสีมา
อาจารย์สุธรรมมา  ตินตะรสาละ ณ ราชสีมา
หน่วยงาน ผู้เกษียณอายุรายการ
วัน/เดือน/ปี วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2550
เวลา 11:17:48 น.
หัวข้อบทความ วิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นได้อย่างไร
บทความ
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 101093-a-272550112002-Thum dee 4-50.doc 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]