ผู้ส่งบทความ1 รองศาสตราจารย์ลัดดา  ศิลาน้อย
รองศาสตราจารย์ลัดดา  ศิลาน้อย
หน่วยงาน ผู้เกษียณอายุรายการ
วัน/เดือน/ปี วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2550
เวลา 22:20:25 น.
หัวข้อบทความ เมืองมรดกโลกแห่งประวัติศาสตร์ของสวีตเซอร์แลนด์
บทความ เบอร์นเมืองหลวงของสวีตเซอร์แลนด์เป็นเมืองที่มีศิลปทางด้านสถาปัตยกรรมสวยงามมากถ้าใครมาประเทศนี้แล้วไม่ได้มาเบอร์นก็ถือว่ายังไม่ถึงสวิตเซอร์แลนด์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะประตูเมืองสัญญลักษณ์นาฬิกานกร้องกู๊กกรู และห้างสรรพสินค้าที่ขายในเมืองเก่าแก่ นอกจากนั้นยังมีน้ำพุรูปแบบต่างๆเรียงรายเป็นระยะตลอดเส้นทางย่านร้านค้า
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 101330-a-372550195839-DCAM0015.jpg 
101330-a-372550195839-DCAM0016.jpg 
101330-a-372550195839-DCAM0056.JPG 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]