ผู้ส่งบทความ1 รองศาสตราจารย์ลัดดา  ศิลาน้อย
รองศาสตราจารย์ลัดดา  ศิลาน้อย
หน่วยงาน ผู้เกษียณอายุรายการ
วัน/เดือน/ปี วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2550
เวลา 00:00:00 น.
หัวข้อบทความ เมืองแห่งชุมชนเข้มแข็ง Appenzellen สีสันของสวีส
บทความ เมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆอยู่ในหุบเขาต้องนั่งรถไฟเข้าหมู่บ้านเป็นเมืองที่อนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวสวิตเซอร์แลนด์ หมู่บ้านนี้มีชื่อเสียงที่สุดด้านการทำซีสต์เป็นสูตรเฉพาะที่ไม่บอกคนอื่นถึงขนาดมีภาพโฆษณาแสดงเอกลักษณ์เช่นเด็กๆแต่งตัวพื้นเมืองทำทางกระซิบกัน หรือบางภาพแอบดูการทำชีตส์ตามบ้าน ในหมู่บ้านนี้มีสัญญลักษณ์ที่สวยงามของบ้านเรือนจะตกแต่งด้วยภาพวาดสีสันแปลกตา แสดงความคิดสร้างสรรค์ของชาวบ้านที่ร่วมใจกันทั้งหมู่บ้าน ใครได้เข้าไปเห็นนอกจากจะได้บรรยากาศธรรมชาติแล้ว ยังได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนกันของชาวบ้านในการตกแต่งป้ายชื่อร้านค้าและสีสันของบ้านเรือน
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 101330-a-372550231148-DCAM0092.jpg 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]