ผู้ส่งบทความ1 รองศาสตราจารย์ลัดดา  ศิลาน้อย
รองศาสตราจารย์ลัดดา  ศิลาน้อย
หน่วยงาน ผู้เกษียณอายุรายการ
วัน/เดือน/ปี วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2550
เวลา 21:18:43 น.
หัวข้อบทความ มารู้จักลิกเคนสไตล์ประเทศที่เล็กที่สุด
บทความ ลิกเคนสไตล์เมืองเล็กที่อยุ่ติดเขตแดนกับปรระเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่งรถไฟจากเมืองลูเซิร์นไปเมืองไอซ์ชินเดนเข้าไปชมเมืองที่มีพระแม่มารีสีดำแห่งเดียวในโลกเป็นพระแม่มารีที่มีรูปลักษณ์สวยงามมากใช้เวลาเดินทางถึงเมืองนี้ประมาณ2ชั่วโมงนับว่าคุ้มค่าเพราะได้ดื่มน้ำที่อยู่รอบโบสถ์จากจุดของน้ำที่ไหลรอบองค์พระแม่มารีนอกโบสถ์ คนที่นี่ถือว่าถ้าได้ดื่มน้ำที่รอบฐานพระรูปนี้จะสมปราถนาในชีวิตครอบครัว ต่อจากนั้นเดินทางไปเมืองไปเมืองวาซัว แล้วเดินทางต่ออีกครึ่งชั่วโมงด้วยรถบัสประจำทางเข้าไปในประเทศลิกเคนสไตน์ อยู่ในกลางหุบเขาสองข้างทางเป็นแนวเขาสีเขียวยิ่งเข้าใกล้ตัวเมืองหลวงจะเห็นปราสาทตั้งตระหง่านบนยอดเขาดูแล้วทึ่งในความสามารถของคนในอดีต ประเทศนี้มีพระมหากษัตริย์ปกครองเช่นเดียวกับประเทศไทยพระประมุขของประเทศเคยเสด็จมาคราวฉลองสิริราชย์สมบัติ ของพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทย ประเทศนี้เป็นประเทศเล็กๆแต่มีความร่ำรวยทางด้านเศรษฐกิจอย่างยิ่งดูได้จากการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนซึ่งกำลังมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ชาวเมืองนี้จะแลดูมีฐานะดูได้จากสภาพบ้านเรือนการแต่งตัว ถนนหนทางที่สะอาดและมีการก่อสร้างที่อนุรักษ์ของเก่าแก่ ใครมาที่นี่นิยมที่จะซื้อแสตมป์ของประเทศนี้กลับไปเพราะประเทศนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานในด้านการสื่อสาร หลายๆคนถ้ามีโอกาสไปเที่ยวสวีสก็อย่าลืมแวะประเทศนี้
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล  
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]