ผู้ส่งบทความ1 รองศาสตราจารย์ลัดดา  ศิลาน้อย
รองศาสตราจารย์ลัดดา  ศิลาน้อย
หน่วยงาน ผู้เกษียณอายุรายการ
วัน/เดือน/ปี วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2550
เวลา 22:21:35 น.
หัวข้อบทความ สะพานไม้ที่เลื่องชื่อของสวีตเซอร์แลนด์
บทความ ถ้าเอ่ยชื่อถึงสะพานไม้ในสวีสเซอร์แลนด์ทุกคนก็ต้องนึกถึงที่เมืองลูเซรินที่มีสะพานไม้เก่าและสะพานไม้ใหม่ที่ตกแต่งอย่างสวยงามถือเป็นสัญญลักษณ์ของเมืองลูเซอร์นและของประเทศสวีสเซอร์แลนด์ แต่ถ้าใครได้มีโอกาสไปเมืองทูน เมืองเล็กๆที่มีแม่น้ำหลายสายแยกจากทะเลสาบไปตามพื้นที่บริเวณต่างๆของพื้นที่จนมีฉายาว่าเวนีสแห่งสวีสเซอร์แลนด์ ที่นี่มีสะพานไม้ที่เก่าแก่มีศิลปสร้างสรรค์ในรูปแบบรวมทั้งการกักเก็บน้ำในเชิงฝายกั้นน้ำของทะเลสาบแห่งเมืองทูน สะพานทั้งสองแห่งของเมืองทูนน่าจะคลาสสิกกว่า
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล  
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]