ผู้ส่งบทความ1 อาจารย์ ดร.สุชาติ  ทั่งสถิรสิมา
อาจารย์ ดร.สุชาติ  ทั่งสถิรสิมา
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
วัน/เดือน/ปี วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2550
เวลา 18:29:21 น.
หัวข้อบทความ ภาพกิจกรรมการทำฟอสซิลจำลอง (วิชาภาษาอังกฤษ)
บทความ วันศุกร์ที่ 6 และวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2550 นักเรียน ป.5

โรงเรียนสาธิตฯ วิทยาเขตมอดินแตง ได้ทำกิจกรรมเสริมบทเรียน

ซึ่งจัดขึ้นเพิ่มเติมจากสาระการเรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบ(ขนาดของ

ไดโนเสาร์) ในขั้นกว่าและขั้นสุด มีลำดับกิจกรรม ดังนี้

1. นักเรียนดูอุปกรณ์การทำฟอสซิลจำลอง ฟังคำศัพท์แล้วออกเสียงตาม

2. นักเรียนฟังขั้นตอนการทำฟอสซิลจำลอง

3. นักเรียนลงมือทำฟอสซิลจำลอง โดยมีอาจารย์ประจำวิชาและอาจารย์

เทเรซาช่วยเหลือหากเกิดปัญหา


ขอขอบคุณอาจารย์วรรณงาม นนทโมลี ที่กรุณาช่วยเหลือเรื่องภาพ

มา ณ ที่นี้

 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 111201-a-1572550182637-DSCF0728.JPG 
111201-a-1572550182637-DSCF0730.JPG 
111201-a-1572550182637-DSCF0670.JPG 
111201-a-2172550183205-DSCF0750.JPG 
111201-a-1572550182637-DSCF0741.JPG 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]