ผู้ส่งบทความ1   
  
หน่วยงาน ไม่สามารถระบุได้
วัน/เดือน/ปี วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2550
เวลา 09:26:20 น.
หัวข้อบทความ จริยธรรมของครู
บทความ จริยธรรมของครู
มีกรณีที่อยากให้ทุกท่านช่วยกันพิจารณา เพราะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องสำคัญ เกี่ยวข้องกับแนวความคิดทาง จริยธรรม
ปกติอาจารย์ทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะใช้ประโยชน์ ที่จอดรถที่คณะจัดให้เท่า ๆยกเว้น
ที่ ที่คณะจัดสำรองไว้สำหรับผู้บริหาร เนื่องจากมีภาระด้านบริหารเช่นไปประชุมกลับมาไม่มีที่จอด แต่ก็มีบางท่านเข้าไปจอดด้วยเห็นว่าว่างอยู่ คิดว่าเจ้าของที่ตามป้ายไม่เข้าจอด (คิดเอาเอง) สำหรับผู้ที่เคารพกฎเกณฑ์ ปกติก็จะใช้วิธีจอดขนานทาง แล้วปลดเกียร์ว่าง สำหรับผู้เข้า ออก สามารถเข็นรถให้พ้นทางเมื่อจะเข้าออก ได้
แต่วันนี้(22 ก.ค.2550) ยังมีช่องว่างหลายช่องซึ่งสำรองสำหรับผู้บริหาร อาจารย์ที่เคารพกฎเกณฑ์ก็ไม่เข้าไปจอดก่อน ใช้วิธีที่ปฎิบัติกันมาคือจอดรถ ขนานทางปลดเป็นเกียร์ว่างไว้สำหรับผู้ที่จะเข้าจอดในช่อง มีอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งไม่ใช่ผู้บริหาร จะเข้าจอดในช่อง
แต่ไม่สะดวก เพราะมีรถจอดในลักษณะขนานทางหลายคันต้องเข็นหลายคัน จึงได้เขียนกระดาษติดที่หน้ารถเหล่านั้น ข้อความ ว่า กรุณาจอดรถเห็นใจผู้อื่นบ้าง พร้อมลงชื่อผุ้เขียนด้วย จึงทำให้สับสนว่า กลุ่มคนที่เคารพกฎเกณฑ์ กลับกลายเป็นคนผิดเอาเปรียบสังคมใช่ไหม คนที่ไม่เคารพกฎเกณฑ์จะเข้าจอด (เนื่องจากจะเข้าจอดในที่สำหรับตำแหน่งบริหาร) ไม่สะดวกต้องเข็นรถ แล้วไปเขียนหนังสือให้เห็นใจคนอื่น กลายเป็นฮีโร่ เพราะลงชื่อตัวเองด้วย สถาบันครูต้องช่วยกันคิดและออกความเห็นว่าควรจะเป็นอย่างไร เพราะศิษย์จะนับครูเป็นแบบอย่าง
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล  
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]