ผู้ส่งบทความ1 รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ  วิจักขณาลัญฉ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ  วิจักขณาลัญฉ์
หน่วยงาน ผู้เกษียณอายุรายการ
วัน/เดือน/ปี วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2550
เวลา 07:39:48 น.
หัวข้อบทความ ...ขอขอบคุณ....และขออภัย...
บทความ ตามที่ผมส่งข้อมูลเกี่ยวกับอบัติเหตุ รถบรรทุก นั้น หลายท่าน ได้แสดงความเสียใจ....ผมได้ชี้แจงไปว่า ข้อมูลที่ส่งมานั้น เป็นของเพื่อน ที่ส่งมาให้ เพื่อเป็นอุธาหรณ์ ให้ส่งข่าวให้บุคคลอื่นๆ ได้รับทราบ และให้ระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้น.....ผมต้องขอโทษด้วย ที่ไม่ได้ ระบุไว้ตั้งแต่แรกว่า...เจ้าของเรื่องเป็นใคร..... ขออภัย จริงๆ ....
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล  
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]