ผู้ส่งบทความ1 อาจารย์กอบพร  อินทรตั้ง
อาจารย์กอบพร  อินทรตั้ง
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
วัน/เดือน/ปี วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2550
เวลา 14:18:33 น.
หัวข้อบทความ แม่
บทความ แม่

นับเก้าเดือนแม่อดทนมิบ่นว่า แสนเหนื่อยล้าเพื่อลูกรักมิผลักไส
เฝ้าถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงด้วยใจ ค่ายิ่งใหญ่เกินพรรณนา ?ค่าน้ำนม?
?..ควร คิดพินิจให้ดี ค่าน้ำนมแม่นี้ จะมีอะไรเหมาะสม ?
เมื่อนึกเพลงพรรณนาค่าน้ำนม สุดจะข่มน้ำตาไว้ให้แทนคุณ
มดไม่ไต่ ไรไม่ตอม ถนอมเจ้า แม่คอยเฝ้าปกปักษ์รักเกื้อหนุน
แม่ยอมอดเพื่อลูกอิ่มปริ่มการุญ อกอิ่มอุ่นสายใยรักประจักษ์จินต์
ลูกผิดพลาด แม่พร้อมให้อภัยอยู่ หากไม่รู้คอยเตือนจิตเป็นนิจศีล
ยามลูกเจ็บ แม่เจ็บร้าวเท่าชีวิน หากยลยินลูกก้าวหน้าพาชื่นใจ
ที่คอยย้ำพร่ำสอนลูกอ่อนหัด ให้สันทัดคิดตริตรองอย่างผ่องใส
เป็นคนดีมีศีลธรรมประจำใจ อย่าหลงใหลเดินทางผิดคิดทบทวน
เมื่อตีลูกรู้แน่วแน่ลูกแม่เจ็บ ดุจหนามเหน็บที่ใจแม่แผลใจหวน
ซ่อนน้ำตาที่เจ็บช้ำพร่ำรัญจวน แต่แม่ควรรักลูกให้ถูกทาง
แม่..ผู้สร้างให้ลูกดีเป็นที่หนึ่ง แม่?ผู้ซึ่งคอยปลอบใจไม่ถากถาง
แม่?ผู้ให้แม้ชีวิตลิขิตทาง แม่?แบบอย่างที่งามงดรักหมดใจ
ลูกขอกราบแม่ลงที่ตรงนี้ ณ ตรงที่แม่เคยเจ็บเก็บกวาดให้
ขอสัญญารักแม่มั่นนิรันดร์ไป ร้อยมาลัยถักอักษรกลอนบูชา?..

อ.กอบพร อินทรตั้ง
ผู้ประพันธ์


 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 103708-a-982550140820-แม่.doc 
103708-a-982550141516-แม่.doc 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]