ผู้ส่งบทความ1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี  สิริสุขศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี  สิริสุขศิลป์
หน่วยงาน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
วัน/เดือน/ปี วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2550
เวลา 14:17:31 น.
หัวข้อบทความ ธรรมะจากแมงมุม
บทความ
ธรรมะจากแมงมุม
หลวงพ่อชา สุภัทโท ได้เคยกล่าวไว้ว่า ?ใครเห็นธรรมชาติก็เห็นธรรมะ ใครเห็นธรรมะก็เห็นธรรมชาติ?
?อาตมาได้เห็นแมงมุมเป็นตัวอย่าง แมงมุมทำรังของมันเหมือนตาข่าย มันสานตาข่ายขึงไว้ตามช่องต่าง ๆ ได้ไปนั่งพิจารณาดูมันทำตาข่ายขึงไว้เหมือนจอหนัง เสร็จแล้วมันก็เก็บตัวเองเก็บอยู่ตรงกลางตาข่าย ไม่วิ่งไปไหน พอมีแมลงวันหรือแมลงอื่น ๆบินผ่านตาข่ายของมัน พอตาข่ายสะเทือนปุ๊บมันก็วิ่งออกจากรังทันทีไปจับตัวแมลงไว้เป็นอาหาร เสร็จแล้วมันก็เก็บตัวไว้กลางตาข่ายตามเดิม?
?พอได้เห็นแมงมุมทำอย่างนั้นเราก็มีปัญญาแล้ว?
หลวงพ่อขยายความต่อไปว่า.....
?อายตนะทั้งหก คือ ตา ? หู ? จมูก ? ลิ้น- กาย-ใจ แผ่พังพานออกไป อารมณ์นั้นเหมือนแมลง พอรูปมาก็มาถึงตา เสียงก็มาถึงหู กลิ่นก็มาถึงจมูก รสก็มาถึงลิ้น โผฎฐัพมาก็ถึงกาย ใจเป็นผู้รู้จัก มันก็สะเทือนถึงใจ?
แล้วท่านก็สรุปเป็นข้อปฏิบัติว่า??
?เราจะอยู่ด้วยการเก็บเข้าไว้เหมือนแมงมุมที่เก็บตัวไว้ในตาข่ายของมัน ไม่ต้องไปไหน พอแมลงต่าง ๆ มา (อารมณ์มันผ่านตาข่าย(อายตนะ) ก็ทำให้สะเทือนถึงตัว รู้สึก(จิต)ก็ออกไปจับ(สติ)แมลง...
แล้วก็กลับไปอยู่ที่เดิม (ปล่อยวาง).....


ที่มา: วิถีแห่งปัญญา โดย บุรัญชัย จงกลนี : ขอนแก่น .บริษัทพริ้นติ้งจำกัด.

 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 109583-a-1582550142011-spider.jpeg 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]