ผู้ส่งบทความ1 รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ  วิจักขณาลัญฉ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ  วิจักขณาลัญฉ์
หน่วยงาน ผู้เกษียณอายุรายการ
วัน/เดือน/ปี วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2550
เวลา 16:24:34 น.
หัวข้อบทความ การคำนวณ ดู.....ดาวอังคารผิดพลาด....เห็นชัดที่สุด วันที่ 19 ธ.ค. 2550
บทความ นายนิพนธ์ ทรายเพชร ผู้เชี่ยวชาญสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน สาขาดาราศาสตร์ เปิดเผยว่า ข่าวแพร่ทาง อินเทอร์เนตว่า ดาวอังคารจะอยู่ใกล้โลกที่สุดในวันที่ 28 สิงหาคม 2550 นั้นไม่เป็นความจริง ข้อมูลที่ถูกต้องคือ โลกกำลังเคลื่อนที่เข้าไปใกล้ดาวอังคารที่สุดในวันที่ 19 ธันวาคม 2550 และจะอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ในวันที่ 24 ธันวาคม 2550 ในช่วงนั้นดาวอังคารจะมีอันดับความสว่าง -1.6 ปรากฏความสว่างกว่าดาวฤกษ์ซึ่งสว่างที่สุดในเวลากลางคืน คือ ดาวซีรีอัส แต่สว่างน้อยกว่าดาวพฤหัสบดี และจะมีขนาดเชิงมุม 16 ฟิลิบดา ซึ่งยาวประมาณครึ่งหนึ่งของดาวพฤหัสบดี กลุ่มดาวที่ดาวอังคารปรากฏอยู่ขณะอยู่ใกล้โลกที่สุดคือ กลุ่มดาวคนคู่และกลุ่มดาววัว ดาวอังคารจะอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ทุกๆ ประมาณ 780 วัน ครั้งต่อไปดาวอังคารจะอยู่ใกล้โลกที่สุดในปลายเดือนมกราคม 2553 โดยปรากฏอยู่ในกลุ่มดาวปู


 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 108670-a-1682550162614-mars1.jpg 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]