ผู้ส่งบทความ1   
  
หน่วยงาน ไม่สามารถระบุได้
วัน/เดือน/ปี วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2550
เวลา 16:33:45 น.
หัวข้อบทความ The Wise Old Man
บทความ มีผู้ที่นับถือท่านท่านหนึ่ง Forward เรื่องนี้มาให้อ่านแล้วรู้สึกว่าได้แง่มุมคิดมองดีๆ จึงอยากแบ่งปันให้คนอื่นบ้าง เรื่องมีอยู่ว่า...........
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 107834-a-1882550163605-The Wise Old Man.doc 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]