ผู้ส่งบทความ1 รองศาสตราจารย์ลัดดา  ศิลาน้อย
รองศาสตราจารย์ลัดดา  ศิลาน้อย
หน่วยงาน ผู้เกษียณอายุรายการ
วัน/เดือน/ปี วันอังคารที่ 11 กันยายน 2550
เวลา 20:44:56 น.
หัวข้อบทความ เพราะอะไร
บทความ ในวันแรกที่พระเจ้าสร้างโลกพระเจ้า

ได้สร้างวัวขึ้นคู่หนึ่ง และบอกกับวัวว่า

วันนี้เราได้สร้างเจ้าขึ้น ในฐานะของวัว

เพื่อทำงานหนักกลางทุ่งนา ท่ามกลาง

แสงแดดจ้าทั้งวัน แล้วเราจะให้เจ้ามีชีวิตยืนยาว 50 ปี'

วัวย้อนกลับว่า 'ชีวิตที่ยากลำบากเช่นนี้

จะให้มีอายุยาวถึง 50ปีน่ะหรือ?ฮึ! เมิน

เสียเถอะ ขอแค่มีอายุเพียง 20 ปี ก็พอ

แล้วล่ะ เอาคืนไปเลย 30 ปีถ้าได้ก็โอเค'

และพระเจ้าตอบตกลง วันต่อมา พระเจ้า

สร้างสุนัขขึ้น และบอกกับมันว่า
'เราสร้างเจ้าขึ้น ในฐานะของสุนัข หน้าที่

ของเจ้าคือ

นั่งอยู่ที่ประตูบ้านและเห่าเมื่อมีคนเข้ามา

แล้วเราจะให้เจ้ามีอายุยืนถึง 20 ปี'

สุนัขได้ฟัง ก็พูดขึ้นว่า
'นั่งเฝ้าหน้าประตูบ้าน 20 ปี! ช่างเป็น

ชีวิตที่น่าเบื่ออะไรเช่นนี้ ขอคืนชีวิต 10
ปีก็แล้วกัน' พระเจ้าตอบตกลง

วันต่อมา พระเจ้าสร้างลิงขึ้น และบอกกับ
ลิงว่า
'เราสร้างเจ้าขึ้น ในฐานะของลิง หน้าที่


ของเจ้าคือ สร้างความสนุกสนาน
และใช้เล่ห์เหลี่ยมของลิง หลอกล่อคน

ให้หัวเราะ แล้วเราจะให้เจ้ามีอายุยืน 20

ปี' ลิงได้ฟัง จึงตอบว่า'อะไรนะ..ทำให้

คนหัวเราะ ทำหน้าลิง และเล่ห์กลต่างๆ

ตั้ง 20 ปี นะเหรอ?ไม่เอาด้วยหรอก ขอ

คืนชีวิตไป 10 ปี เหลือแค่10 ปีก็แล้ว

กัน
' พระเจ้าตอบตกลง วันต่อมา พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้น และบอกว่า
'เราสร้างเจ้าขึ้น ในฐานะที่เป็นมนุษย์ หน้าที่ของเจ้าคือ กิน นอน เที่ยว
เล่นสนุกสนาน โดยไม่ต้องทำงานใดๆ เราจะให้เจ้ามีชีวิต 20 ปี'

มนุษย์ได้ฟัง ก็ต่อรองว่า
'ชีวิตที่สบายเช่นนี้ แล้วท่านจะให้เรามีชีวิตแค่ 20 ปีนะเหรอ
เอาอย่างนี้ดีกว่า เราขอชีวิตที่วัวคืนชีวิตให้ท่าน 30 ปี สุนัข 10 ปี
และลิง 10 ปี มาเป็นของเรา เพื่อให้เรามีอายุยืนถึง 70 ปี ตกลงไหม?'

พระเจ้าตอบตกลง

นั่นเป็นเหตุผลว่า...ทำไมชีวิตของเราในช่วง 20 ปีแรกจึงเต็มไปด้วยความสนุกสนาน กิน นอน
เล่นและไม่ต้องทำอะไรมากมาย

30 ปี ต่อมา ต้องทำงานหนักทั้งวันโดนผู้จัดการ ก่นด่าอยู่เป็นนิจ เพื่ออดทนสร้างครอบครัว
10 ปี ต่อมา เกษียณอยู่ที่บ้าน เฝ้าหน้าบ้าน และตะคอกคนที่ผ่านไปมา
10 ปี ต่อมา เป็นปู่/ย่า ตา/ยาย ที่ต้องทำหน้าลิง และเล่ห์กลต่างๆเพื่อหลอกล่อหลาน! 
 
แนบแฟ้มข้อมูล  
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]