ผู้ส่งบทความ1 อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์   โพธิวัชระ
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์     โพธิวัชระ
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
วัน/เดือน/ปี วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2550
เวลา 09:56:56 น.
หัวข้อบทความ เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนาน
บทความ มาดูภาพการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเกี่ยวกับวัน Halloween
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตฯ มอดินแดง กันดีกว่าครับ...

กิจกรรมที่นักเรียนร่วมกันจัดขึ้นมีดังนี้ครับ..
1. สืบค้น และ เล่าประวัติเทศกาล Halloween
2. จัดทำบอร์ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องผีๆ
3. นำเสนอเรื่องราวผีๆ ทั้งละครสั้นๆ เกมถามตอบชิงรางวัล
4. ประกวดวาดภาพ

สิ่งที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนได้ทักษะกระบวนการกลุ่ม
2. นักเรียนมีทักษะในการวางแผนการทำงาน การสืบค้นข้อมูล การจัดกระทำข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล
3. นักเรียนได้ฝึกทักษะการพูดนำเสนอ
4. นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
5. สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

มาชมภาพบางส่วนของการจัดกิจกรรมกันเลยครับ...
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 110298-a-13122550095554-DSCF9702.JPG 
110298-a-13122550095554-DSCF9688.JPG 
110298-a-13122550095554-DSCF9699.JPG 
110298-a-13122550095554-DSCF9700.JPG 
110298-a-13122550095554-DSCF9702.JPG 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]