ผู้ส่งบทความ1 อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์   โพธิวัชระ
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์     โพธิวัชระ
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
วัน/เดือน/ปี วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2551
เวลา 15:58:55 น.
หัวข้อบทความ สิ่งดีๆ อ่านจบ 2 หน้านี้ ...อาจถึงบางอ้อ..
บทความ นั่งสมาธิเพื่ออะไร…??
อยู่ๆ คำภาวนาพุทธ-โธ หายไป ??
ไม่มีลมหายใจ... แล้วจะตายไหม?
จะเห็นผีไหม?.. ชักกลัวๆ แล้วซิ..

 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 110298-a-712551160108-meditation01.doc 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]