ผู้ส่งบทความ1 รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ  ศรีสุรักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ  ศรีสุรักษ์
หน่วยงาน สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
วัน/เดือน/ปี วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2551
เวลา 11:09:34 น.
หัวข้อบทความ อานุภาพแห่งการขอบคุณ
บทความ อานุภาพแห่งการขอบคุณ
การขอบคุณ โดยแท้จริงก็คือการขอบคุณชีวิต และการมีชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกขอบคุณ มันเป็นการแสดงความซาบซึ้งและระลึกถึงบุญคุณ
อัลเบิร์ต ชไวเซอร์ มีปรัชญาว่า ……ในการระลึกถึงความโชคดีที่ท่านมีชีวิต
ท่านควรจะใช้ชีวิตของท่านให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเพื่อเป็นการตอบแทน…..
*ขอบคุณธรรมชาติ…ซึ่งให้ชีวิต โดยการมีชีวิตอยู่อย่างผู้ชนะ มิใช่ผู้แพ้
*ขอบคุณ…สำหรับความสามารถเฉพาะของตน โดยการยอมรับความสามารถนั้น และถือเป็นภาระที่จะใช้มันให้เป็นประโยชน์กับมนุษยชาติ
*ขอบคุณ…สำหรับสิ่งที่ผู้อื่นได้ทำเพื่อท่าน โดยการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น
*ขอบคุณ…สำหรับโอกาสต่างๆ โดยการยอมรับโอกาสนั้นมาเป็นข้อพิสูจน์ความสามารถของตน
*ขอบคุณ…สำหรับความสุข โดยนำความสุขให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่น
*ขอบคุณ…สำหรับความงดงามของโลกมนุษย์ โดยการทำให้โลกมนุษย์สวยงามและน่าอยู่มากขึ้น
*ขอบคุณ…สำหรับแรงบันดาลใจต่างๆ โดยการเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่น
*ขอบคุณ…สำหรับสุขภาพที่ดีและความแข็งแรง โดยการใส่ใจและรักษาตนเองอยู่เสมอ
*ขอบคุณ…สำหรับความคิดอันสร้างสรรค์ซึ่งทำให้ชีวิตอิ่มเอิบและเป็นสุข โดยการให้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเพื่อความก้าวหน้าอันเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
*ขอบคุณ…สำหรับวันใหม่แต่ละวัน โดยมีชีวิตอย่างเต็มที่สมบูรณ์ในวันนั้นๆ
*ขอบคุณ…โดยการแสดงความขอบคุณนั้นออกทางการกระทำต่างๆ ทั้งทางกายและทางจิตใจ
ขอบคุณธรรมชาติ โดยการขอบคุณชีวิต
จาก แห่งความสดใสของชีวิต วิลเฟรด เอ ปีเตอร์สัน เขียน โสรีช์ โพธิแก้ว แปล
Thank You/Arigatou…Forward mail & Optimist
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล  
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]