ผู้ส่งบทความ1 อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์   โพธิวัชระ
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์     โพธิวัชระ
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
วัน/เดือน/ปี วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2551
เวลา 17:33:33 น.
หัวข้อบทความ วัดเจดีย์ 9 ชั้น สถาปัตยกรรมแห่งศรัทธา กลางเมืองขอนแก่น
บทความ ...บางครั้งการตื่นเช้าๆ ไปทำบุญที่วัด
อาจไม่สะดวกนัก....(เป็นข้ออ้างของคนขี้เกียจ)

...แต่วัดพระธาตุฯ อารามหลวง หรือวัดเจดีย์ 9 ชั้น
ริมบึงแก่นนคร เปิดให้ทำบุญ ตลอดทั้งวัน...
สะดวกสบายดี.. อีกทั้งได้ชมทัศนียภาพสวยๆ
ของบึงแก่นนครและตัวเมืองขอนแก่น อีกด้วย

..ว่างๆ วันเสาร์ อาทิตย์
แวะไปตักบาตร พระอรหันต์ 108 พระองค์ได้นะครับ..

 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 110298-a-1012551174339-collage3.jpg 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]