ผู้ส่งบทความ1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์  สิทธิโชค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์  สิทธิโชค
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
วัน/เดือน/ปี วันพุธที่ 23 มกราคม 2551
เวลา 22:01:12 น.
หัวข้อบทความ สัตว์หายาก (ช้างเผือก ช้างแดง กุหลาบกระเป๋าเปิด )
บทความ บรรยากาศร้อนๆ จากการเมืองวุ่นๆ ข่าวน้ำมันขื้นราคา ของ
แพงขึ้น แต่เราก็ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปหลบเรื่องวุ่นๆ มาดูสัตว์หายากดีกว่า ต่อๆๆไปจะลงภาพกล้วยไม้ที่ปลูกพร้อมทั้งชื่อล้วยไม้ ทุกอาทิตย์
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 102665-a-2212551163222-DSC08314.JPG 
102665-a-2212551163222-DSC08318.JPG 
102665-a-2212551163222-DSC07182.JPG 
102665-a-2212551163222-DSC07186.JPG 
102665-a-2212551163222-DSC05647.JPG 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]