ผู้ส่งบทความ1 อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์   โพธิวัชระ
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์     โพธิวัชระ
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
วัน/เดือน/ปี วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551
เวลา 15:28:03 น.
หัวข้อบทความ คาบสวดมนต์
บทความ การปรับเปลี่ยน ของยุคสมัย...
กับการหายไปของคาบสวดมนต์

คาบสวดมนต์น่าจะทำหน้าที่แทนคำพูดของครูได้หลายคำ
เช่น..
- เงียบๆ หน่อยสิ...
- อยู่ นิ่งๆ กันเป็นไหม?
- นั่งสมาธิเดี๋ยวนี้
- ดื้อจริงๆ..

หรือว่าไม่น่าจะเกี่ยวกัน... 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 110298-a-2222551153405-P1030876.JPG 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]