ผู้ส่งบทความ1 อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์   โพธิวัชระ
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์     โพธิวัชระ
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
วัน/เดือน/ปี วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551
เวลา 15:44:44 น.
หัวข้อบทความ อาหารเช้ายอดแย่...
บทความ นี่เป็นอาหารเช้ายอดแย่...
แต่รู้สึกคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูก..

อีก 5 ปี 10 ปี ข้างหน้า..

ร่างกายมันจะยังยอมทำงานตามที่เราสั่งการหรือไม่?
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 110298-a-2222551154658-P1030775.JPG 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]