ผู้ส่งบทความ1 รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี  ซามาตย์
รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี  ซามาตย์
หน่วยงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
วัน/เดือน/ปี วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2551
เวลา 23:13:34 น.
หัวข้อบทความ ทุกข์มีไว้ให้เห็น … ไม่มีไว้ให้เป็น
บทความ .....ทุกคนมีชีวิต และชีวิตก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ ไม่ว่าอะไรก็
ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา มันเป็นประสบการณ์และเป็นครู
ที่ยิ่งใหญ่ ที่จะทำให้ชีวิตของเรามีความก้าวหน้าและเข้มแข็งขึ้น
ขอบคุณปัญหาในชีวิตที่ทำให้เราเติบโตได้ในวันนี้ เรามาเรียน
รู้เรื่องของการตามดูความคิดในใจของเรา ที่จะมีความพร้อม
ในการที่จะเผชิญกับสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ แต่เราสามารถ
มีชีวิตที่ไม่ทุกข์ได้ กับสิ่งนั้น

บทความโดย “แม่ชี ศันสนีย์ เสถียรสุต
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล webmaster-a-652551230928-04dec-ord12.jpg 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]