ผู้ส่งบทความ1 รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา  ก้านจักร
รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา  ก้านจักร
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
วัน/เดือน/ปี วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2551
เวลา 08:02:51 น.
หัวข้อบทความ เมื่อฉันแก่ตัวลง
บทความ ผมได้มีโอกาสอ่านบทความนี้ เห็นว่ามีประโยชน์ต่อท่านคณาจารย์ที่จะนำไปใช้เป็นสื่อในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 112991-a-1962551080426-mom.ppt 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]