ผู้ส่งบทความ1 อาจารย์รัชพล  รอดชมภู
อาจารย์รัชพล  รอดชมภู
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
วัน/เดือน/ปี วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2551
เวลา 11:06:16 น.
หัวข้อบทความ เทคนิคการค้นหา serial no
บทความ วันนี้มีเทคนิคการใช้ web google ค้นหา serial no ของโปรแกรมต่างๆ

เพียงแต่ท่านต้องพิมพ์คำว่า 94fbr ต่อท้ายชื่อโปรแกรมนั้นๆ

ตัวอย่างถ้าท่านต้องการหา serial no ของโปรแกรมAdobe PhotoShop v7.0
ก็ให้พิมพ์คำค้นหาต่อไปนี้ใน web google

Adobe PhotoShop v7.0 94fbr

แล้วกดปุ่มค้นหา ก็จะปรากฎรายชื่อเว็บให้ท่านเข้าไปหาserial no ของโปรแกรมที่ต้องการ

ลองดูนะครับ

ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านจงมีความสุข
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล  
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]