ผู้ส่งบทความ1 อาจารย์ ดร.สิปป์  สุขสำราญ
อาจารย์ ดร.สิปป์  สุขสำราญ
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
วัน/เดือน/ปี วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2551
เวลา 14:42:00 น.
หัวข้อบทความ ศิลปะ
บทความ นักเรียนสำธิตประถมคว้ารางวันงานดอกแก่นตะวันบาน 7รางวัล มี ยอดเยี่ยม ดีเด่น ชมเชย ปี2551 และ สาธิตอนุบาลอีก 8 รางวัล ยอดเยียม ดีเด่น ชมเชย พร้อมโล่ห์ เงินรางวัล
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล  
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]