ผู้ส่งบทความ1 อาจารย์ฤกษ์  สุวรรณฉาย
อาจารย์ฤกษ์  สุวรรณฉาย
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
วัน/เดือน/ปี วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2551
เวลา 15:17:31 น.
หัวข้อบทความ กีฬ บอชชี่ กีฬาสำหรับผู้พิการทางสมองและบกพร่องทางสติปัญญา
บทความ
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 113947-a-192551152036-bocce.doc 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]