ผู้ส่งบทความ1 อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์   โพธิวัชระ
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์     โพธิวัชระ
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
วัน/เดือน/ปี วันอังคารที่ 2 กันยายน 2551
เวลา 09:49:21 น.
หัวข้อบทความ วิถีกรรม กับ การทดลองเชิงวิทยาศาสตร์
บทความ คำอธิบายวิถีกรรมในเชิงวิทยาศาสตร์ โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

กฎแห่งธรรมชาติ.. สำหรับผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์ต้องฟัง
เพื่อที่จะรู้เท่าทันธรรมชาติของกรรม เพื่อให้การเกิด
มาเป็นมนุษย์ ที่มีความสุข...

http://audio.palungjit.com/showthread.php?p=5273#post5273
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล  
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]