ผู้ส่งบทความ1 อาจารย์ปริยพล  คุนาชน
อาจารย์ปริยพล  คุนาชน
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
วัน/เดือน/ปี วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552
เวลา 16:56:23 น.
หัวข้อบทความ อนาคตดวงอาทิตย์
บทความ
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 108953-a-922552165702-อนาคต ของดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์.doc 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]