ผู้ส่งบทความ1 อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์   โพธิวัชระ
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์     โพธิวัชระ
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
วัน/เดือน/ปี วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2552
เวลา 20:00:13 น.
หัวข้อบทความ ทำไมนะ....? ป็น หัวหน้าก็เป็นทุกข์ เป็นลูกน้องก็เป็นทุกข์
บทความ บังเอิญได้รับภาพนี้มานานแล้ว...
นานจนไม่สามารถจำที่มาของภาพนี้ได้แล้ว.....

คราใดที่รู้สึกว่าต้องการกำลังใจ...จงหยุด นิ่ง ทำใจให้สบาย
แล้วนึกถึงพระเจ้าอยู่หัว.... แล้วก้าวต่่อไป....

ขอขอบคุณเจ้าของภาพด้วยนะครับ


 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 110298-a-632552195758-boss.jpg 
110298-a-632552195758-subordinate.jpg 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]