ผู้ส่งบทความ1 นางสาววารุณี  จุฑาจินดาเขต
นางสาววารุณี  จุฑาจินดาเขต
หน่วยงาน ผู้เกษียณอายุรายการ
วัน/เดือน/ปี วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2552
เวลา 17:25:14 น.
หัวข้อบทความ 3 สิ่งที่ต้องระวัง
บทความ ได้เผอิญอ่านบทความที่ดีและน่าสนใจ ขอเก็บมาฝากในวันนี้ ในหัวข้อเรื่อง 3 สิ่งที่ต้องระวัง :
1.ชอบปฏิเสธ
2.ทักทายทีหลัง
3.คุ้ยข้อบกพร่องของเขา

มาลองฟังรายละเอียดเกี่ยวกับ 3 สิ่งข้างต้น ตามรายละเอียดในไฟล์ที่แนบนะคะ
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 102676-a-2062552133833-protect three.doc 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]